Háttérképek
Szatmár megyei látványosságok letölthető háttérképeken.

Archív képeslapok
Archív szatmárnémeti és nagykárolyi képeslapok.

Szálláshelyek
Szálláshelyek Szatmár megyében.

Szatmári hírek
Szatmár megye hírportálja. Friss hírek, információk, programajánlók.

Szatmár megye települései

Szatmár megye (románul judetul Satu Mare) Románia ÉNY-i részén elterülő megye.

A népszámlálási adatok szerint 2002-ben 367 281 lakosa volt, a népsűrűség 83 fő/négyzetkilométer.

 

A lakosok 58,83%-a román, szám szerint 216.085 fő, 35.19 százaléka magyar, szám szerint 129.258 lakos. 3,67 százalék (13478) roma, 1,75 százalék (6417) német, 0,56 százalék egyéb nemzetiségű. Vallási hovatartozás szerint: 185 900 ortodox, 68 619 református, 66 247 római katolikus, 29 200 görög katolikus, 8 517 pünkösdista, 1 721 baptista, 903 adventista.

 

Szatmár vármegyeként alakult ki a középkorban. Az 1910-es adatok szerint 6287 km² volt a területe. A Trianoni szerződést követően 4505 km² került Romániához, míg a vármegye  0,4%-a Csehszlovákiához, később Ukrajnához került. Az 1968-as újjászervezés óta a jelenlegi telpülésekkel működik, Szatmár megyeként.

 

 

 

Városai

 

- Szatmárnémeti

- Nagykároly
- Tasnád

- Avasfelsőfalu

- Erdőd

- Sárközújlak

 

 

 

Községek:

 

- Apa

- Aranyosmeggyes

- Avasújfalu

- Avasújváros

- Ákos

- Érendréd

- Érkávás

- Érszakácsi

- Batarcs

- Batiz

- Börvely

- Berekszó

- Bikszád

- Bogdánd

- Borválaszút

- Csanálos

- Csomaköz

- Egri

- Fény

- Hadad

- Halmi

- Homoród

- Kaplony

- Kálmánd

- Kányaháza

- Kökényesd

- Királydaróc

- Kisgérce

- Kolcs

- Komorzán
- Krasznabéltek

- Krasznaterebes

- Lázári

- Majtény

- Mezőpetri

- Mezőterem

- Mikola

- Nagytarna
- Nagyszokond
- Oláhcsaholy

- Piskolt

- Pusztadaróc
- Remetemező
- Szamosborhíd
- Szamosdob
- Szaniszló
- Szatmárhegy
- Szatmárpálfalva
- Szatmárudvari
- Szilágypér
- Szopor
- Sződemeter
- Tartolc
- Tasnádszántó
- Turc
- Túrterebes
- Vámfalu
- Vetés